Navigace

Výhled na 16. týden: Poptávka po PC vylepší výsledky Avastu

Na programu tohoto týdne bude výsledková sezóna, která se přesune do technologického sektoru. Ve čtvrtek pak strhne pozornost zasedání ECB, které by však mělo přinést jen ujištění v pokračování současné velmi uvolněné měnové politiky a možná potvrzení toho, že politika funguje a pomohla udržet výnosy od pokračujícího růstu.

„Celkově tedy neočekáváme, že by mělo zasedání přinést zásadní informace, které by měly významný vliv na trhy. Nadále si udržujeme mírně pozitivní náhled, který by měl pramenit z výsledkové sezóny a ujištění setrvání velmi levného financování na delší období,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

V úterý 20. 4. zveřejní výsledky za první kvartál 2021 Avast. Očekáván je 6,5% meziroční růst tržeb na 228,5 mil. USD a 4,6% meziroční růst EBITDA na 126,8 mil. USD. Růst je tažen hlavním segmentem spotřebitelského antiviru pro stolní počítače (Consumer Desktop). „Očekáváme, že management potvrdí zveřejněný výhled na letošní rok, kdy by se růst tržeb měl pohybovat mezi 6 až 8 %. Výsledky by měly mít neutrální vyznění,“ dodává Milan Vaníček.

Makroekonomický výhled 

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na pravidelná týdenní data z trhu práce (oček. 638 po 576 tis. t/t nových žádostí o zaměstnání) a vybraná data z trhu nemovitostí.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.