Navigace

Jakých dluhopisů se držet v době rostoucí inflace

Inflaci, kterou domácnosti a podniky v budoucnu očekávají, lze zjišťovat buď statistickým dotazováním, nebo lze odečítat očekávání profesionálních investorů z cen finančních aktiv. Nejčastěji se jedná o rozdíl ve výnosech státních dluhopisů s nominálním výnosem a tzv. protiinflačních dluhopisů, které nesou výnos reálný (tj. nad budoucí inflaci). Ke hlubokému propadu v očekávané inflaci došlo během šoku z rozšíření koronaviru z Číny do Evropy na jaře 2020. Od té doby především vlivem levných peněz a masivních rozpočtových schodků inflační očekávání setrvale rostou.

Aktuálně finanční trhy předpokládají, že dalších deset let bude spotřebitelská inflace v USA průměrně 2,3 % ročně. Americká centrální banka (Fed) má zákonný mandát udržovat inflaci kolem 2 % ročně. Zdálo by se tedy, že centrální bankéři začnou být z vývoje inflačních očekávání lehce nervózní a budou připravovat kroky k tlumení budoucí inflace.

Opak je však pravdou. Fed vynakládá momentálně nejvíce energie na to, aby vysvětlil, že jakákoli protiinflační opatření nejsou na pořadu dne a netřeba se obávat ani snížení tempa tištění peněz, ani vyšších úrokových sazeb. Argumentuje tím, že v minulých letech byla inflace níže než 2 %, a můžeme proto nyní tolerovat hodnotu nad touto úrovní. Nedávno si guvernér Fedu přisadil v tom smyslu, že očekávaná inflace je něco jako holub na střeše, a centrální banka proto bude reagovat, až zvýšené ceny na vlastní oči uvidí v obchodních domech. Poučení pro investory je jasné. Centrální bankéři zjevně touží po vyšší inflaci a nedají pokoj, dokud jí nedosáhnou. Ať už proto, že chtějí pomoci ekonomice z epidemických škod, nebo jednoduše pomoci předluženým státním financím. Kratší podnikové dluhopisy jsou tedy stále lepší investicí než čekat s penězi na běžném účtu na vyšší úroky. Naopak dlouhé dluhopisy jsou více vystaveny riziku přecenění kvůli dalším obavám z budoucí inflace, a držme se proto od nich dál.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.