Navigace

Jak je to s tou rotací

S narůstající proočkovaností světové populace proti onemocnění covid-19 a pokračujícími gigantickými stimulačními balíčky se stále častěji mluví o znovunastartování globálního růstu a s ním nutně spojenou inflací. V důsledku očekávaného růstu cenové hladiny pak mezi investory rezonuje rotace od tzv. růstových akcií k akciím hodnotovým.

Zatímco první skupina, mezi jejíž tradiční zástupce patří technologické společnosti, byla poslední desetiletí konstantně na předních příčkách výkonnostních žebříčků a pandemie je – snad až na výjimky v podobě výpadků subdodávek komponent – tolik nezasáhla, spíše naopak, druhou skupinu, tradičně banky a energetické společnosti, investoři dlouhodobě podceňovali.

Nyní se však podle mnoha analytiků karty obracejí. Pominu-li akademickou diskuzi o tom, pro kterou skupinu mají rostoucí úrokové sazby zásadnější vliv, zda více ovlivňují růstová očekávání, nebo spíše čekávání ziskovosti, restart světové ekonomiky a nárůst inflace určitě jistou rotaci přinese. Minimálně tím, že tradiční společnosti mohou rostoucí ceny vstupů zcela přenést na koncové spotřebitele a naopak budoucí, mnohdy nejisté, zisky rychle rostoucích inovátorů jsou pak diskontovány vyšší sazbou s vlivem na jejich ocenění.

Z vysokých úrokových sazeb nejvíce těží banky, z obnovení ekonomické činnosti dodavatelé energií a nerostných surovin a z konce lockdownu se bezesporu rychle otřepou i provozovatelé maloobchodní sítě. Velcí institucionální investoři pak opravdu budou navyšovat podíl této skupiny ve svých portfoliích.

Zároveň bych ale nepodceňoval ani skupinu druhou, a to díky enormnímu nárůstu počtu retailových investorů, kteří stále tíhnou s vidinou rychlého zbohatnutí právě k novým technologiím a startupům obecně. Proto nás v nejbližší budoucnosti čeká výrazná a mnohdy zdánlivě iracionální volatilita.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.