Navigace

Praha udržela zelenou nulu

Pozitivní nálada na finančních institucích se udržela i druhý den v týdnu. K rakouské Erste Group (+0,79 %) se pak výrazněji přidala domácí Komerční banka (+1,09 %). Ze ztrátových akcií stojí za zmínku O2 CR (-0,75 %), zbytek titulů oscilovat kolem nuly. Štafetu společnosti s největším zobchodovaným objemem převzala Erste Group.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.