Navigace

Ospalý burzovní start nového týdne

Likvidita na finančních trzích byla v pondělí ovlivněna svátkem ve Velké Británii. Celková aktivita se držela pod průměrem, kdy nejobchodovanějším titulem byla opět rakouská Erste Group (+0,55 %). Dařilo se i pojišťovně VIG (+1,21 %), jediná ztrátová byla Moneta (-1,13 %), která se dostala pod psychologickou úroveň 80 Kč. Páteční ztráty odmazala O2 CR (+1,13 %) a celkem výrazně nad hladinou 600 Kč uzavřel ČEZ (+0,83 %).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.