Navigace

Makro: Deficit rozpočtu na konci dubna s rekordním schodkem 192 mld. korun

Plnění státního rozpočtu za období leden-duben skončilo v rekordním deficitu 192 mld. Kč (-94 mld. v dubnu 2020; -30 mld. v dubnu 2019). Během samotného dubna došlo k prohloubení schodku o 67 mld. Kč. Výdaje meziročně vzrostly o 13 % (+72 mld. Kč meziročně), a to hlavně kvůli výdajům v souvislosti s opatřeními kvůli nákaze Covid-19 (84 mld. korun). Naopak daňové příjmy poklesly o 13 % r/r (-28 mld. Kč meziročně), kdy se výrazně projevilo předchozí snížení daní – inkaso daně z příjmů fyzických osob bylo meziročně nižší o 35 % r/r (-14 mld.). Po úpravách byl letošní rozpočet opět schválen se schodkem 500 mld. korun.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.