Navigace

Komerční banka zítra oznámí čísla za 1Q

Komerční banka zítra ráno oznámí čísla za 1Q. Na úrovni čistého zisku očekáváme výrazný meziroční propad (-29 % r/r) způsobený především propadem úrokových výnosů a vyššími rizikovými náklady. Úrokové výnosy by se již měly stabilizovat na úrovních z druhé poloviny minulého roku, což nicméně meziročně stále znamená propad o 10 %. Výnosy z poplatků zůstávají negativně ovlivněny celkově nižší ekonomickou aktivitou. Nižší počet zaměstnanců a další úspory nákladů na pobočkové síti by měly na straně nákladů být kompenzovány vyššími platbami do regulatorních fondů a vyššími odpisy v souvislosti s investicemi do IT. Očekáváme růst podílu nesplácených úvěrů na 2,8 % (2,63 % na konci minulého roku) a rizikové náklady na úrovni 31 b.b. Ve zbytku roku očekáváme mírný nárůst rizikových nákladů, nicméně stále by měly za celý rok zůstat výrazně pod úrovní roku 2020 (68 b.b.).

Nepředpokládáme, že by banka investory čímkoliv výrazněji překvapila, začátek roku by měl navázat na vývoj z konce toho minulého. Z pohledu hospodaření a impulzů pro akcie bude zajímavější spíše až druhá polovina roku, kde by mohlo dojít k výraznějšímu oživení aktivity klientů a může být jasněji také ohledně vývoje úrokových sazeb a harmonogramu při uvolňování restrikcí na dividendy ze strany ČNB.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)

Oček. 1Q 2021

1Q 2020

r/r

Konsensus

Provozní výnosy

7 247

7 841

-8%

7 289

  Čistý úrokový výnos

5 270

5 845

-10%

5 197

  Poplatky & provize

1 337

1 353

-1%

1 330

  Ostatní provozní výnosy

590

589

0%

762

Provozní náklady

-4 413

-4 406

0%

-4 454

Provozní zisk

2 834

3 435

-17%

2 835

  Opravné položky

-520

-154

238%

-870

Čistý zisk

1 875

2 658

-29%

1573

Zdroj: J&T Banka, KB

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.