Navigace

Změnu sazeb ČNB dnes nečekáme

Dnes, 6. května, bude bankovní rada ČNB opět na řádném zasedání diskutovat o nastavení měnové politiky. Centrální banka také představí svou novou čtvrtletní prognózu. Spolu s většinou trhu čekáme, že úrokové sazby zůstanou opět beze změny (0,25 %). Představitelé ČNB opakovaně naznačili, že v dohledné době měnit nastavení měnové politiky neplánují. Nadále očekáváme, že ČNB v druhé polovině roku zvýší sazby 1-2x o 25 bazických bodů.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.