ČEZ: Společnost představila novou strategii zaměřenou na ESG | J&T Banka
Navigace

ČEZ: Společnost představila novou strategii zaměřenou na ESG

ČEZ včera pořádal tiskovou konferenci zaměřenou na další směřování společnosti s důrazem na dekarbonizaci a ESG. Hlavní body z prezentace jsou:

  • ČEZ má za cíl dosáhnout do roku 2023 ESG ratingu minimálně 80 %. V současné době patří společnost k nejhorším v rámci energetického sektoru v Evropě.
  • Emisní intenzita by měla klesnout na 0,26 tun CO2/MWh do roku 2025 a na 0,16 tun do roku 2030. Pro tento rok má ČEZ za cíl úroveň 0,28 tun CO2/MWh.
  • Do roku 2025 ČEZ plánuje vybudovat 1,5 GW nových obnovitelných zdrojů a do roku 2030 pak 6 GW (nyní 1,7 GW). Dominantní by pak měly být fotovoltaické elektrárny.
  • V oblasti jaderné energetiky společnost chce navýšit výrobu v průměru nad 32 TWh (nyní kolem 30 TWh) a kromě výstavby jaderného bloku v Dukovanech se chce ČEZ připravit také na výstavbu malých modulárních reaktorů s výkonem přes 1 000 MW po roce 2040.
  • Podíl výroby elektřiny z uhlí by měl ze současných 34 % klesnout na 25 % do roku 2025 a na 12,5 % do roku 2030.
  • Novými segmenty, do kterých chce společnost proniknout, jsou výroba baterií, elektromobilita a vodík.
  • Z finančních cílů společnost uvedla plán dosáhnout EBITDA ze strategických aktiv 65–70 mld. Kč v roce 2025 a 80–85 mld. Kč v roce 2030.

Výraznější zaměření na dekarbonizaci a ESG obecně by mohlo být pro akcie společnosti pozitivní vzhledem k rostoucímu důrazu institucionální investorů na toto téma. Ohledně výhledu EBITDA je cíl pro rok 2025 podle našeho názoru reálný, když naše projekce počítají s úrovní 64 mld. již v roce 2023. Cíl pro rok 2030 je pak podle našeho názoru při současném vývoji cen elektřiny také dosažitelný. 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.