Navigace

Na kvalitu dluhopisu se zase nehledí

Není dluh jako dluh. Hlavním tržním tématem je nyní pohyb sazeb státních obligací a jeho příčina. Bondový trh je však široký a nabízí i zajímavější data. A to i pro akciové investory. Dluhopisy různých firem s sebou nesou různé riziko. Ratingové agentury investorům pomáhají alespoň s hrubým rozdělením rizikovosti a přiřazují firmám stupně od premiantů AAA přes BBB směrem dolů na B, potom výrazně divočejší CCC a níže. Pod C už je jenom D – default, bankrot.

Jak se chovají jednotlivé třídy ratingu mezi sebou, je (dle mého názoru) lehce opomíjený indikátor tržní nálady. Výnosy nejvíce spekulativních CCC dluhopisů jsou kvůli svému riziku extrémně citlivé na tržní sentiment. Například během roku 2008 zde investoři požadovali chvíli sazby přes 40% p.a. Proti nim stojí kreditně silné firmy označené BBB. Sem patří třeba McDonald´s nebo Volkswagen. Pokud je na trzích klid a všeobecný optimismus, investoři si věří a nepožadují takovou kompenzaci za riziko – výnosy těch nejvíce rizikových instrumentů se přibližují těm nejméně rizikovým. Někdy je trh dokonce v módu „Nikde ani obláček“ a tento rozdíl je stlačen na úplné minimum. Rozdíl mezi CCC a BBB bondy byl na konci roku 2019 8,8%. Na začátku jara 2020 stoupl na 14,7% a v druhé polovině roku bez ustání padal k dnešním 5,3%. To jsou zhruba minima poslední dekády. Nižší čísla jsou k vidění až v roce 2008. Analýza CCC proti B nebo BB pak říká stejný příběh.

Ekonomika se zcela neotevřela a nezaměstnanostv USA není zdaleka tam, kde byla před rokem a půl. Ale investoři ještě de facto během krize přestali požadovat kompenzaci za riziko. S velkou pravděpodobností jsou tedy v trhu zaceněny velmi pozitivní scénáře a ta snadná část růstu trhu je za námi. Investice jsou dnes nutnost, stejně tak ale trochu investiční rozvahy a vybíravosti. Takovou euforii totiž v sobě trh běžně nemá. A je to vidět i na trhu firemních dluhopisů.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.