Navigace

Zelená politika u ropných firem a cena ropy

Poslední týdny přinesly do světa těžařů ropy řadu zásahů ze strany klimatické politiky, které mohou znamenat jednu z významných křižovatek dalšího vývoje. Napřed v květnu soud v Nizozemsku na základě žaloby ekologické organizace rozhodl, že ropná firma Royal Dutch Shell musí do roku 2030 snížit své emise CO2 o 45 % vůči úrovni roku 2019. Tento závazek je absolutní, a nikoliv relativní vzhledem k produkci.

Vedle toho na přelomu května a června proběhly volby do vedení (Board of Directors) americké ropné firmy Exxon Mobil. Nečekaně čtvrtinu křesel získali zástupci malé aktivistické skupiny Engine No 1, která chce odklonit Exxon od těžby fosilních paliv.

Ekologické a sociální otázky se netýkají u těžařů ropy jen dílčích změn, ale jdou přímo na dřeň podnikání firem, které pochází ze Západu a jejichž akcie jsou veřejně obchodované. Zmíněné události jsou ikonické i z toho důvodu, že Shell je největší ropná firma v Evropě a Exxon v USA. Po tomto průlomu se podobný tlak zaměří i na všechny další firmy.

Investiční banka Morgan Stanley provedla následující analytické cvičení. Když tyto firmy omezí investice, logicky postupně klesne i jejich těžba. Klesne celosvětová poptávka po ropě? Asi ne. Již nyní je poptávka v Číně na předcovidové úrovni, v USA k tomu směřuje a s oživením ekonomiky k tomu s odstupem dojde i ve zbytku světa včetně Evropy. Případné posuny na straně poptávky, jako je nástup elektromobility, budou mít menší dopad a vykompenzuje je růst jinde.

Kde se v budoucnu vezme ta ropa? Morgan Stanley nevidí jiné řešení, než že vzroste těžba státních firem jinde ve světě, hlavně v zemích OPECu, které převezmou tržní podíl západních firem. Druhým dopadem bude nárůst cen ropy kvůli vyšší poptávce nad nabídkou. Je otázkou, pokud se tento scénář naplní, jestli svět bude zelenější.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.