Navigace

CTP bude zařazeno do amsterdamského indexu ASCX

Burza Euronext Amsterdam oznámila, že akcie CTP NV budou zařazeny do indexu amsterdamské burzy ASCX. Zařazení bude platit od pondělí 21. 6., tj. fondy kopírující tento index budou akcie CTP zařazovat do svých portfolií do konce obchodování v pátek 18. 6. ASCX je index menších společností amsterdamské burzy. Zařazení společnosti do indexu bývá obvykle pozitivní pro cenu jejích akcií, neboť znamená přikupování jejích akcií do nových portfolií.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.