Navigace

Moneta: Poslední obchodní den s nárokem na účast na mimořádné valné hromadě

Akcie Monety se dnes naposledy obchodují s právem na účast na mimořádné valné hromadě, která se koná 22. června. Hlavním bodem této valné hromady bude hlasování o akvizici Air Bank a.s., českého a slovenského Home Creditu a Benxy (dále jen „Air Bank“) a dále o vydání 291,4 mil. nových akcií do rukou PPF jako součást vyrovnání této akvizice. Pro schválení emise nových akcií musí hlasovat 75 % akcionářů přítomných na valné hromadě.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.