Navigace

O2 CR: Dnes první den obchodování bez nároku na dividendu

Dnes (18. 6.) je první obchodní den, kdy se akcie O2 CR obchodují bez nároku na celkovou dividendu 21 Kč/akcii. Výplatní den pro zmíněnou dividendu začíná 21. července 2021. Očekáváme, že cena akcie se dnes přizpůsobí obchodování bez nároku na dividendu.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.