Navigace

Páteční obchodování ovlivněno převážením indexů CECE, FTSE či PX

Pražská burza byla zasažena negativním sentimentem na světových trzích a zakončila poklesem o 1,1 % d/d. Největším poklesem o 6,7 % d/d na ceně 263 Kč zakončilo obchodování s akciemi O2 CR, které se však obchodovaly první den bez nároku na dividendu (21 Kč), tak byl pokles opodstatněný. Vzhledem k převážení hned několika indexů (CECE, FTSE či PX) byl zajímavý samotný závěr obchodování. Největší posun předvedly akcie Monety, které přestože se téměř celé odpoledne obchodovaly za ceny kolem 77,60 Kč, zakončily na ceně 79,90 Kč tj. + 2,8 % a to v celkovém objemu přes 400 mil. korun. Solidní objem 230 mil. korun předvedly akcie ČEZ, které se však pohybovaly v relativně úzkém pásmu a zakončily na ceně 630,50 Kč tj. +0,2 %.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.