Navigace

Avast: NortonLifeLock jedná o převzetí společnosti

Společnosti Avast a NortonLifeLock včera po zavření trhu potvrdily spekulace některých médií, že jejich představenstva vedou pokročilá jednání o spojení obou firem. Podle NortonLifeLock dává případné spojení smysl vzhledem ke komplementárním obchodním modelům (zaměření na spotřebitelský antivirus). Pokud by došlo k nabídce, NortonLifeLock by nabídl hotovost a své nové akcie za akcie Avastu, ale forma nabídky se může změnit. Podle britského obchodního práva má nyní NortonLifeLock čas do 11. 8. 2021, aby buď zveřejnil konkrétní nabídku na převzetí, nebo od jednání odstoupil. Termín může být po souhlasu regulačního orgánu prodloužen. List Wall Street Journal uvedl, že cena převzetí může být 8 mld. USD, tj. 11 % nad současnou tržní kapitalizací Avastu 7,2 mld. USD. Nicméně tuto cenu list odvodil zřejmě jako současnou tržní kapitalizaci Avastu plus akviziční přirážku. Nejde tak pravděpodobně o informaci z jednání firem. NortonLifeLock nabízí především antivirový program Norton a produkt LifeLock, který chrání proti krádeži osobních dat. Společnost vznikla z firmy Symantec po prodeji antivirových produktů pro firmy. NortonLifeLock má nyní tržní kapitalizaci 15,6 mld. USD, tj. zhruba dvojnásobnou než Avast. Zprávu hodnotíme jako pozitivní pro cenu akcií Avastu, jelikož případná nabídka pravděpodobně bude počítat s prémií k současné tržní ceně.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.