Navigace

PMČR: PMI hlásí 13,8 % r/r pokles dodávek za 1H21 v ČR

Včerejší výsledky Philip Morris Int., tedy mateřské společnosti PMČR, poukazují mimo jiné na vývoj dodávek v ČR za první pololetí 2021. PMI v 1H21 zaznamenala 13,8% r/r pokles dodávek v důsledku poklesu celkového trhu a poklesu tržního podílu (kvůli běžným cigaretám, naopak je vyrovnáván zahřívanými produkty). Meziroční pokles trhu jde na vrub pandemickým opatřením, které omezují přeshraniční prodeje jakožto významnou součást domácího trhu. Vzhledem k pokračování restriktivních opatření především v 1Q21 a jen pozvolnému otevírání v 2Q21 a stále omezenému přeshraničnímu pohybu se další pokles především vůči 1Q20 předpokládal. PMČR zveřejní svá čísla za první pololetí letošního roku dne 30. 9. 2021.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.