Navigace

Erste Group: ECB potvrdila konec omezení dividend ke konci září

ECB v pátek oznámila, že současné doporučení týkající se limitů vyplácení dividend zůstane v platnosti pouze do konce září, jak bylo původně plánováno. ECB zároveň vyzvala banky, aby i poté zůstaly při navrhování výše dividend opatrné. Z pohledu Erste to znamená, že bude moci v souladu s předchozími vyjádřeními managementu ke konci roku vyplatit nad rámec již vyplacených 0,5 EUR další dividendu 1 euro (3,2% hrubý dividendový výnos). ČNB se zatím k ukončení omezení nevyjádřila a prozatím platí, že české banky mohou vyplatit ke konci roku pouze dividendy v rámci stanovených limitů, což znamená 3 Kč (3,5% hrubý div. výnos) v případě Monety a přibližně 23 Kč (3% hrubý div. výnos) v případě KB.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.