Navigace

ČEZ: Podle Havlíčka by příští vláda měla rozhodnout o dostavbě Temelína

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že by příští vláda měla rozhodnou o případné dostavbě jaderných bloků v Temelíně. Ideálně by podle něj bylo, kdyby výstavba začala v momentě, kdy se dostaví pátý blok v Dukovanech, a investorem by měl být ČEZ. Premiér Andrej Babiš dále řekl, že privatizace ČEZu byla chyba a minoritní akcionáři omezují rozhodovací možnosti a komplikují všechno včetně tendru na dostavbu Dukovan. Z našeho pohledu se jedná spíše o politická vyjádření bez dopadu na akcie společnosti. O případné dostavbě Temelína rozhodne zřejmě především to, jak a za jakou cenu dopadne případná dostavba Dukovan.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.