Navigace

CTP kupuje průmyslové plochy v Rumunsku

CTP oznámila akvizici 122 tis. m2 průmyslových ploch v Rumunsku. CTP je koupila za nezveřejněnou cenu od společnosti Zacharia International. Plochy se skládají z průmyslových parků ve čtyřech rumunských městech Craiova, Sibiu, Arad a Oradea. CTP se tak přiblížila cíli získat cca 2 mil. m2 ploch v Rumunsku.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.