Navigace

CZG: Vedení společnosti získalo podíly, vzrostl free-float

Česká zbrojovka Group (CZG) oznámila změnu ve vlastnických podílech. Předseda dozorčí rady Lubomír Kovařík a předseda představenstva Jan Drahota prodali své podíly v majoritním akcionáři Česká zbrojovka Partners SE a zároveň koupili od tohoto akcionáře podíly v CZG, jež se obchoduje na burze. Kovařík získal v CZG 4,39% podíl a Drahota 2,2% podíl. Vzhledem k tomu, že snížil svůj podíl majoritní akcionář Česká zbrojovka Partners SE na 81,2 %, vzrostl podíl volně obchodovaných akcií (free float) na 18,8 %.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.