Navigace

Benda z ČNB vidí vyšší šance na rychlejší růst sazeb

Člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda poskytl větší rozhovor serveru iRozhlas.cz, kde se věnoval několika tématům. Z hlediska měnové politiky potvrdil, že ČNB je nejen nastavená na utahování měnové politiky, ale vzhledem k vývoji inflace rostou šance, že úrokové sazby bankovní rada může zvýšit i o 50 bazických bodů místo standardních 25 bodů. Vojtěch Benda již na předchozích zasedání (červen, srpen) opakovaně hlasoval pro zvýšení sazeb o 50 bazických bodů. Benda uvedl, že ČNB začala zvyšováním sazeb šlapat na brzdu včas, ale poslední vývoj inflace je nejen vyšší než se čekalo, ale je plošný, tj. týká se řady položek. Podle Bendy je to důvod silněji šlápnout na brzdu a nevylučuje, že se na zasedání na konci září k němu přidají další členové bankovní rady a budou hlasovat pro vyšší zvýšení sazeb. Očekáváme, že ČNB bude dál pokračovat ve zvyšování sazeb na každém dalším zasedání (září, listopad, prosinec). Nově se přikláníme k variantě, že na konci září ČNB zvedne sazby o 50 bazických bodů na 1,25 % a do konce roku se 2T repo sazba může zvednout až na 1,75 %.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.