Navigace

J&T Arch Investments: Meziroční růst NAV o 10 %

Fond pro kvalifikované investory J&T ARCH INVESTMENTS včera na svých stránkách mimo jiné uveřejnil svou výkonnost za 2Q21 a změnu názvu. Nově fond ponese název J&T ARCH INVESTMENTS, což nahradilo dřívější pojmenování J&T INVESTMENTS. Ke 30. 6. 2021 dosahovala aktiva fondu 7,4 mld. Kč, tedy 82% mezikvartální nárůst. Výše vlastního kapitálu na jednu akcii vzrostla na 1,1018 Kč, což představovalo 10,2% r/r růst. Mezi nejvýznamnější investice druhého kvartálu připomeneme druhé investiční kolo, resp. navýšení prezence fondu ve společnosti Rohlik Group či čerpání prostředků ze strany fondu Sandberg. Současně byly podepsány smlouvy o postupném prodeji logistických aktiv v Mošnově a Nošovicích. Volná likvidita ke konci 2Q činila zhruba 3,1 mld. Kč a byla v průběhu třetího kvartálu využita na nepřímý vstup WWW.JTBANK.CZ S T R A N A | 3 do společnosti Energetický a průmyslový holding a dalších aktiv, které jsou charakteristické investorským partnerstvím mezi Patrikem Tkáčem a Danielem Křetínským.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.