Navigace

Benda z ČNB o změně politiky devizových rezerv

Člen bankovní rady Vojtěch Benda napsal spolu se svým poradcem Jakubem Matějů komentář pro Hospodářské noviny. V první části shrnuli poslední inflační vývoj, který je podle nich mimořádný a vyžaduje zpřísňování měnové politiky. Novou myšlenkou ovšem bylo, že podle autorů by se utahování měnové politiky nemělo zúžit jen na zvyšování úrokových sazeb. Podle Bendy a Matějů je v českém případě důležitým inflačním faktorem i kurz koruny a ČNB by měla diskutovat, zda neodstranit faktory, které v současnosti brání kurzu koruny v posilování. Autoři navrhují, aby se ČNB vrátila k své předchozí politice a začala konvertovat výnosy z devizových rezerv do korun, a podpořila tak přirozené posilování koruny. Jde o zajímavý návrh a návrat do standardu, který ČNB praktikovala před rokem 2013, tj. před zahájením intervencí.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.