Navigace

ČEZ podepsal dohodu s Westinghouse o modernizaci Temelína

ČEZ podepsal s americkou společností Westinghouse dohodu o modernizaci řídících a kontrolních systémů jaderné elektrárny Temelín. Celý projekt by měl trvat do roku 2029 a neměl by mít dopad na samotný provoz elektrárny. Část prací tak bude realizována v rámci pravidelných odstávek spojených s výměnou paliva. Příprava modernizace, která by měla začít již letos, trvala 3 roky a celá zakázka bude v řádu miliard korun. Westinghouse je zároveň původním dodavatelem dotčených systémů. Náklady na projekt jsou již zahrnuty ve zveřejňovaných investičních plánech společnosti.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.