Navigace

Avast uvedl na trh Avast One, dá 1 % čistého zisku do své nadace

Avast včera oficiálně uvedl na trh produkt Avast One, který kombinuje řadu funkcí, na něž doposud bylo třeba několik produktů společnosti. Avast One je široký produkt, který nabídne především standardní antivirovou ochranu, firewall, zabezpečené připojení přes VPN, ochranu soukromí při prohlížení webů a konečně zrychlování výkonu počítače. Tyto funkce budou dostupné v základním bezplatném Avast One Essential, zatímco placené verze Avast One Individual a Avast One Family nabídnou několik dalších funkcí. Společnost nyní uvedla Avast One na trhy v USA, Kanadě, Velké Británii a Austrálii, další země budou následovat. Šéf Avastu Ondřej Vlček rovněž oznámil, že společnost dá 1 % ročního čistého zisku do své Nadace Avast, která se zabývá celou řadou charitativních aktivit. Tržní cena akcií Avastu je nyní určována především parametry oznámené akvizice Avastu ze strany NortonLifeLock, a proto podle nás tyto zprávy nebudou mít na kurz akcií významný dopad.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.