Navigace

CETIN: PPF údajně zvažuje možnosti prodeje části společnosti

Dle dnešních HN skupina PPF údajně zvažuje mimo jiné další strategický rozvoj společnosti CETIN, v rámci kterého má být zvažován i možný prodej části firmy přes veřejný trh. Údajně se zvažuje buď uvedení části společnosti na burzu v Amsterdamu či prodej jinému investoru napřímo. Podobné informace se na trhu objevují již nějakou dobu a uvedení CETINu na burzu, pokud by zahrnovalo i pražský parket, bychom vnímali pozitivně vzhledem k oživení domácího trhu a téměř jako náhradu za O2 CR, jehož minoritní akcionáři budou vytěsněni. Je zřejmé, že finální rozhodnutí bude záviset na konkrétní výhodnosti jednotlivých možností.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.