Navigace

Pilulka: Tržby rostly za 9 měsíců roku o 38 %

Společnost Pilulka Lékárny uvedla v prezentaci pro investory, že tržby za 9 měsíců roku vyjma franšízovaných lékáren dosáhly cca 1,7 mld. Kč, což je 38% meziroční růst. Při zahrnutí franšíz tržby dosáhly 2,6 mld. Tempo růstu tak zpomalilo z prvního pololetí, kdy růst činil 45 % r/r. Tento vývoj je podle nás však očekávaný jednak vzhledem k ústupu pandemie Covid-19 a rovněž vzhledem k tomu, že Pilulka během letních měsíců prováděla přestavbu skladů, což omezovalo kapacitu dodávek. Společnost v prezentaci nekomentovala ziskové marže. Pilulka pro letošní rok očekává tržby 2,3 mld. Kč (+31 % r/r), včetně franšíz pak dohromady 3,6 mld. Kč.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.