Navigace

ČEZ: Bohemia Energy oznámila ukončení činnosti

Společnost Bohemia Energy, která dodávala elektřinu přibližně 600 tis. zákazníkům a plyn dalším 300 tis., oznámila ukončení činnosti. Pro společnost se staly osudnou rychle rostoucí ceny energií. Zákazníky společnosti tak bude následujících 6 měsíců obsluhovat takzvaný dodavatel poslední instance, mezi které patří na trhu s elektřinou ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika. Zákazníci pak mají 6 měsíců na uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Pro ČEZ by tato událost mohla představovat příležitost, jak výrazně navýšit počet zákazníků a vylepšit výsledky segmentu prodeje. Za minulý rok segment prodeje vygeneroval přibližně 7 % z celkové EBITDy skupiny (bez aktiv určených k prodeji), dopad na celková čísla by tak byl stále relativně omezený.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.