Navigace

Kofola zvýší ceny pro gastro i maloobchod kvůli rostoucím nákladům

Kofola ČeskoSlovensko včera oznámila, že od listopadu zvýší ceny svých nápojů pro restaurace zhruba o 5 %. Do konce roku by pak mělo následovat zdražení pro maloobchod, který vytváří většinu tržeb. Informaci sdělil člen managementu Daniel Buryš s tím, že společnost musí reflektovat rostoucí ceny materiálů, cukru, energií, dopravy i práce. Inflace je podle něj u některých vstupů do výroby i dvojciferná. Management již naznačil pravděpodobné zdražení na posledním konferenčním hovoru a to je tak podle nás v souladu s poskytnutým výhledem na hospodaření. Proto považujeme tuto zprávu za neutrální.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.