Navigace

START den: FIXED si jde na burzu pro nové investory

Společnost FIXED, která se zabývá výrobou a prodejem příslušenství pro mobilní zařízení a elektroniku, ode dneška zahájí veřejný úpis svých akcií (tzv. IPO) na trhu START pražské burzy. Úpis bude probíhat v období od 19. 10. do 2. 11. Společnost chystá získané prostředky využít na zvýšení skladových zásob, zlepšení automatizace a zefektivnění interních procesů, na vývoj nových produktů a na expanzi v zahraničí. FIXED plánuje dosáhnout za rok 2021 tržeb 281 mil. Kč (+10,2 % r/r) a v roce 2025 očekává dosažení úrovně 535 mil. Kč. Na provozní úrovni EBITDA firma očekává letos dosáhnout 23,5 mil. Kč (EBITDA marže 8,4 %) a v roce 2025 pak 59,6 mil. Kč (EBITDA marže 11,1 %). Výše dluhu na konci roku 2020 byla 83 mil. Kč. Očekávané cenové rozpětí je 180-222 Kč/akcii, což odpovídá valuaci před IPO v rozmezí 358-438 mil. Kč. Očekávaný objem obchodovaných akcií je 222 000 ks, tedy asi 10 % firmy.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.