Navigace

Avast: Projekce výsledků za 3Q 2021

Společnost Avast zveřejní vybrané údaje o hospodaření za 3Q 2021 zítra před otevřením trhu. Ve 3. kvartále podle nás meziroční růst tržeb zpomalil, jelikož se naplno promítl efekt prodeje mobilních aplikací pro rodiny Family Safety Mobile, které Avast divestoval v dubnu. Proto očekáváme, že navzdory slušnému růstu jádrového spotřebitelského byznysu tržby rostly pouze o +4,5 % na 236,2 mil. USD namísto růstu o 8,8 % r/r v první polovině roku.

Spuštění produktu Avast One v závěru kvartálu podle nás zatím neovlivnilo výrazně tržby, ale vytvořilo jednorázové náklady na spouštění produktu a jeho prodejní podporu. Proto očekáváme, že se EBITDA marže snížila na 53,7 % z 55,8 % loni ve 3Q, a zisk EBITDA podle nás rostl pouze o 0,6 % r/r na 126,8 mil. USD.

Avast po 3. kvartále nepořádá konferenční hovor, avšak ve vyjádření očekáváme komentář k výhledu a k fúzi s americkým konkurentem NortonLifeLock. Avast podle nás potvrdí, že za celý rok počítá s organickým růstem tržeb o 6-8 % (pravděpodobně poblíž horní hranice). Naším očekáváním pro letošní rok jsou tržby 945,4 mil. USD, což znamená růst o 5,9 % r/r a při očištění o divestice pak organický růst 7,7 % r/r, tedy v souladu s výhledem firmy. EBITDA marže by měla být podle managementu zhruba na úrovni loňského roku (55,5 %) a i zde očekáváme potvrzení výhledu. Naším očekáváním je EBITDA marže 55,7 %. Od Avastu také očekáváme případnou aktualizaci k procesu fúze s NortonLifeLock, ať už jde o termín vlastní valné hromady či získávání nezbytného souhlasu regulátorů v jednotlivých zemích. Pokud společnost zveřejní tržby a zisk EBITDA zhruba v souladu s očekáváním trhu, potvrdí výhled a zmíní postup s fúzí, očekávali bychom spíše mírnou pozitivní reakci trhu. Podotýkáme, že výkyvy tržní ceny akcie jsou nyní limitovány cenou, kterou zaplatí NortonLifeLock za akcie Avastu. Ta je nyní v základní „hotovostní“ variantě 610 pencí či 184 Kč/akcie.

 

IFRS, mil. USD

oček. 3Q21

r/r

3Q20

Tržby (upr.)

236,2

4,5%

226,0

EBITDA (upr.)

126,8

0,6%

126,0

   EBITDA marže

53,7%

-2,1 p.b.

55,8%

Zdroj: Avast, J&T Banka

 

 

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.