Navigace

Numismatika jako srdeční záležitost. Mince jsou svědkové života našich předků

Investice do vzácných historických mincí může být značně zisková. V desetiletém horizontu zaznamenávají sběratelské mince podle ukazatele Knight Frank Luxury Investment Index zhodnocení zhruba 175 %. Po kterých mincích je největší poptávka, čemu se raději vyhnout a jaké jsou trendy na trhu, prozrazuje privátní bankéř Jaroslav Němec, který se na oblast numismatiky dlouhodobě zaměřuje.

Vysoká cena finančních aktiv nutí investory hledat nejrůznější investiční příležitosti. Evidujete zvýšenou poptávku také po mincích?

Zvýšenou poptávku a nárůst cen evidují numismatické aukční síně na globální úrovni. První zvýšení bylo cítit již v létě 2020. Tehdy se po první vlně pandemie znovu začaly pořádat aukce, které byly často odloženy ze zimy a jara. Nakumulované finanční prostředky spojené s psychologickými faktory způsobily citelný nárůst napříč celým numismatickým spektrem. Zdá se, že tento efekt již odezněl, ale byl vystřídán inflačním tlakem. Sběratelé a případně i investoři vnímají historické mince jako jeden ze solidních prostředků dlouhodobého zhodnocení a ochrany proti inflaci.

Například u alternativních investic – jako je umění – je jasně patrná generační obměna investorů Platí to i pro numismatiku?

Stejně jako u ostatních sběratelských oborů lze i u numismatiky hovořit o postupné generační obměně. V řadě případů dochází k tomu, že vášeň pro sběratelství mincí se přenese v rámci rodiny na děti. Na druhou stranu řada starších sběratelů v rodině pokračovatele nenajde, nicméně se zase objeví noví sběratelé, které numismatika zaujme. Na trhu vidíme i sběratele, kteří se původně zaměřovali například pouze na výtvarné umění a postupem času svůj sběratelský horizont rozšířili i na mince. K obměně tedy postupně dochází, i když podle mého názoru ne v takové míře jako u umění.

Je numismatika hlavně mužskou doménou, nebo mají o sběratelství mincí zájem i ženy?

Byl bych velmi rád, kdyby se numismatice věnovaly ženy i muži ve stejné míře, a myslím si, že by to tomuto sběratelskému oboru velmi prospělo. Ovšem skutečnost je taková, že je to stále hlavně mužská doména a žen-sběratelek je bohužel velmi málo.

Umění se v poslední době digitalizuje a novým trendem je například NFT. Existuje obdobný trend i v oblasti numismatiky?

Vyloženě nový trend typu NFT v numismatice nevidím, je to v zásadě dosti konzervativní svět. Smyslem a půvabem numismatiky je právě fyzické vlastnictví mincí jako svébytných historických artefaktů, které v daleké minulosti vyrobili a používali naši předkové. Podobně jako u skvělých děl výtvarného umění i u mincí se skvělé exempláře se vyznačují specifickými optickými kvalitami a „feelingem“, které nelze digitálně zprostředkovat.

Pokud se za poslední dobu odehrála větší změna ve smyslu digitalizace, bylo to zcela jistě zavedení technicky kvalitně zajištěných online dražeb. Velké i malé aukční domy z celého světa mají nyní možnost nabídnout dražitelům odkudkoli pohodlnou a bezpečnou účast na svých aukcích. To dříve chybělo nebo to bylo velmi omezené. Přineslo to globální dosah jednotlivých aukcí a tím i agregaci poptávky sběratelů, kteří by dříve na danou sálovou aukci z nejrůznějších důvodů nepřijeli.

Jaká je nyní situace na trhu? Po čem je největší poptávka a proměňuje se nějak v čase?

Poptávka se zpravidla příliš nemění. Obecně lze říci, že čím dále jdeme do historie, tím menší trh je. Výjimkou jsou mince antického Řecka a Říma, které mají silnou stálou poptávku na globální úrovni.

Nejpoptávanějším obdobím je u nás jednoznačně první republika a František Josef I. Pokud půjdeme pozpátku do historie, tak od Ferdinanda V. až řekněme k Marii Terezii vidíme stále solidní zájem, od jejího otce Karla VI. až do konce třicetileté války za Ferdinanda III. v zásadě také. To jsme již u renesance. Období až k Ferdinandu I., v jehož osobě nastoupili na český trůn Habsburkové, má o něco málo menší řadu příznivců, ale je stále i investičně zajímavé. A tím se postupně dostáváme ke středověku, který je obdobím numismaticky sice velmi zajímavým, nicméně sběratelsky méně oblíbeným a investičně méně perspektivním.

Ale ta stabilita je patrná nejen z pohledu časového, ale i geografického. V jednotlivých světových regionech je v zásadě konstantní poptávka po domácích mincích. Opět uvedu domácí příklad – v regionu střední Evropy vždy jednoznačně povedou ražby německých států a habsburské říše včetně Uher, případně Polska. Plus samozřejmě u části sběratelů je populární například ještě Rusko.

10013379a.jpg10013379b.jpg

Foto: Mimořádně vzácný čtyřdukát Františka Josefa I. z roku 1864, mincovna Benátky. Vydražen v aukci Macho&Chlapovič v roce 2018 za 130 000 euro.

Jsou Češi patrioti a mají větší zájem o mince spojené s českou historií?

Odpověď je jednoznačně ano. Vyplývá to z odpovědi na předchozí otázku, ale také z toho, že dějiny českých zemí jsou bohaté na silné a zajímavé osobnosti. Nesmíme zapomenout, že mincovní právo neměli pouze panovníci, ale také řada významných rodů či osobností, které nám zanechaly krásné mincovní památky. Jmenovat můžeme za všechny Albrechta z Valdštejna, jehož mince jsou u nás velmi vysoce ceněny, či důležitý rod Šliků, který v 16. století započal s ražbou jáchymovských tolarů a v průběhu staletí vyprodukoval řadu takzvaných rodových ražeb, které jsou namnoze velmi vzácné.

Jaká zhodnocení lze očekávat od numismatiky v dlouhodobém horizontu?

Investice do vzácných historických mincí může být značně ziskovým podnikem. Platí zde ovšem to, co u jiných typů investic – investor musí dobře vědět, co a proč kupuje. Pokud již sám nemá o mincích přehled, může se poradit s odborníky, kteří se na trhu pohybují a mají na něj realistický náhled.

Podle ukazatele Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) zaznamenávají sběratelské mince zhodnocení zhruba 175 % na desetiletém horizontu. Dlouhodobá studie britské privátní banky Coutts uvádí, že historické mince přinesly od roku 2005 zhodnocení kolem 228 %. Mince se tak dostaly v alternativních investicích hned na druhé místo po automobilových veteránech se zhodnocením 246 % a zároveň daleko před výtvarné umění, známky nebo šperky. Velmi zajímavé je také to, že na rozdíl od ostatních aktiv jako celek nezaznamenaly prakticky žádné poklesy. Zároveň bych však dodal, že tento údaj je založen na rozsáhlém koši špičkových mincí a nelze paušálně očekávat tak vysoké zhodnocení od kteréhokoli kusu. Pravdou však zůstává, že mince jsou stabilně rostoucí alternativní investicí a na dobře vybraných a nakoupených kusech v dlouhodobém horizontu téměř nelze prodělat.

Dva příklady za všechny: československý dukát z roku 1939 byl sběratelem zakoupen od ČNB v roce 2003 za 211 000 Kč a prodán v aukci Macho & Chlapovič v roce 2016 za 2 600 000 Kč. Svatováclavský desetidukát z roku 1937 byl vydražen na švýcarské aukci v roce 2006 za 900 000 Kč a prodán byl v aukci Macho & Chlapovič v roce 2017 za 14 700 000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez aukčních přirážek.

hml-2584-rozhovor.jpg

Jaroslav Němec

Vystudoval finance, politologii a mezinárodní vztahy. Z auditorských firem PricewaterhouseCoopers and Ernst&Young přešel do J&T Banky v roce 2013. Jako privátní bankéř spravuje domácí i zahraniční klientská portfolia, jejichž nedílnou součástí jsou také alternativní investice. Numismatika je jeho celoživotním koníčkem, ve kterém se specializuje na habsburské a rodové ražby.

 

Má smysl investovat jen do historických mincí, nebo můžou zajímavý výnos přinést i limitované ražby např. České mincovny?

To je velmi dobrá a často kladená otázka. Zde hovoříme o dvou zcela odlišných kategoriích mincí, z nichž podle mého názoru hlubší smysl dávají pouze vzácné historické mince. Z investičního pohledu se jedná o předměty, jejichž nabídka je velmi omezená a poptávka velmi vysoká. Jejich nabídka je také historicky fixně dána a nelze je dodatečně vyrobit, stejně tak je zhruba známa i hloubka poptávky. Historické mince mají již zavedený trh, je o nich známa řada informací, mají své znalce a sběratele. Kromě toho mají poměrně vysokou likviditu danou velkou poptávkou a skutečností, že každá aukční síň je ráda vezme do aukce. Odhlédneme-li pak od čistě investičního uvažování, historická mince není jen kusem drahého kovu, nýbrž autentickým a unikátním sběratelským předmětem, který s sebou nese i svébytné kouzlo a aureolu. Je přímým svědkem minulosti a představuje kus kulturního dědictví.

U současných ražeb České mincovny či kterékoli jiné světové mincovny se jedná o zcela odlišný business. V mnoha zemích světa se každý rok vydává obrovské množství pamětních a příležitostných limitovaných ražeb ze vzácných kovů. Vzhledem k velmi výraznému převisu nabídky nad poptávkou však většinou dochází k tomu, že investor minci nakonec prodá pouze za cenu kovu, přestože při nákupu zaplatil kov plus poměrně vysoké prémium. Existují výjimky, kdy některé ražby například České mincovny v průběhu let značně vyrostou na ceně, ale to nelze moc dobře předpovědět a obecně nelze seriózní investici do současných mincí doporučit.

Pro srovnání bych zmínil ještě i moderní obchodní mince mezinárodně zvané bullion coins. Tyto mince jsou nejčastěji ze zlata či stříbra a mají standardizovaný vzhled a obsah kovu. Razí se většinou v násobcích či zlomcích trojské unce. Tyto mince nemají žádnou numismatickou hodnotu, jejich design slouží pouze jako identifikace a záruka pravosti pro usnadnění jejich obchodování a jejich cena se odvíjí pouze od aktuální ceny kovu plus či minus nákupní či prodejní náklady. Sem patří například známý kanadský Maple Leaf, americký Gold Eagle nebo jihoafrický Krugerrand. Tyto mince jsou vhodné pouze pro ty, kdo chtějí z nejrůznějších důvodů vlastnit fyzický drahý kov.

Co kromě investičního potenciálu lidi na numismatice láká?

Myslím si, že u většiny sběratelů je na prvním místě jednoznačně samotná sběratelská vášeň. Ta může nabývat řady podob – lze se zaměřovat na konkrétní regiony, země, panovníky, dynastie, ročníkové řady či specifické rarity. Každý má nějaké své sběratelské cíle, je to velmi individuální. Je pravdou, že na numismatice lze investičně vydělat, jak jsem zmiňoval v předchozí odpovědi. Troufnu si však říci, že to je u většiny sběratelů sekundární, i když nikoli zanedbatelné. Řekl bych, že u sběratelů by finanční myšlenku v pozadí šlo formulovat jako „vybuduji si sbírku, ze které budu mít osobní uspokojení, ale zároveň někdy v dlouhodobém horizontu ji mohu já nebo mé děti se ziskem prodat“.

Podle čeho si však vybírat – volit srdcem, nebo z pohledu zhodnocení?

Volit by mělo zcela jistě jak srdce, tak i investiční instinkt. Je to velmi podobné jako u umění. Vzácné mince jsou historické artefakty, které se nám dochovaly z hloubi minulosti jako svědkové života našich předků. Odráží se v nich panovníci, tradiční symboly, ikonografie, umělecké slohy, doby mírové i válečné. Podle mého názoru by si investor měl vybrat vzácné mince, které odpovídají například jeho oblíbeným historickým postavám, obdobím či zemím. Tím se zakoupená mince nestane pouhou investicí, ale i předmětem, který si člověk dokáže vychutnat pokaždé, když jej vezme do ruky.

Zároveň se jedná o předměty značné finanční hodnoty, která se pohybuje mezi desítkami tisíc až desítkami milionů korun, takže je potřeba dobře zvážit, co koupit, kde, za kolik a s jakým plánem do budoucna. Tak aby to u každého odpovídalo jeho individuálnímu mixu mezi sběratelstvím a investicí.

Jak likvidní je numismatický trh? S čím by měl investor při diversifikaci portfolia počítat?

Vzácné historické mince jako alternativní investice dávají smysl jen v dlouhodobém horizontu, a to by měl kupující zohlednit. U likvidity je třeba vnímat specifika numismatického trhu, který je v tomto ohledu podobný trhu s výtvarným uměním. Prodej tohoto typu mincí se sice může odehrát napřímo nějaké protistraně, ale běžnější je prodej v některé renomované aukci, ve které je mince přezkoumána a cena určena poptávkou kupujících. Aukce probíhají globálně po celý rok, ve středoevropském regionu pak především v jarní a podzimní sezóně. Obecně lze tedy říci, že cennější kusy lze prodat cca do půl roku, méně cenné i dříve. Samozřejmě záleží případ od případu.

Mimochodem stejnou cestu lze našim klientům jednoznačně doporučit i pro nákup, obzvláště u cennějších kusů. Renomované aukční síně zpravidla nepustí do aukce falzifikáty, všechny dražené kusy jsou pečlivě přezkoumány numismatickými odborníky a nezanedbatelnou roli hraje i kontrola ze strany odborné veřejnosti.

Pokud se týká diverzifikace, je to opět podobné jako například u investic do umění. Numismatiku nelze zaměňovat s regulérními investičními instrumenty typu dluhopisů, fondů a podobně, a měla by tedy tvořit jen okrajovou část portfolia.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.