Navigace

Smíšená úterní seance

Praha nedokázala udržet ranní pozitivní náladu a nakonec uzavřela den na červené nule. Trochu proti vývoji v sektoru utilit v Evropě se vyvíjel ČEZ (-1,18 %), který opět testoval úroveň 750 Kč. Cena energií, zejména uhlí a emisních povolenek, v úterý celkem výrazně klesala. Česká energetická jednička se pyšnila zobchodovaným objemem nad dlouhodobým průměrem. Banky pak hledaly jasný směr, rakouská Erste Group (+0,51 %) pozitivně zareagovala na zlepšenou cílovou cenu od evropské finanční instituce, Komerční banka (-0,62 %), Moneta (-0,11 %) i VIG (-0,37 %) mírně ztrácely. Výsledek indexu pomohl vylepšit před zveřejněním čísel za 3Q Avast (+0,65 %).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.