Navigace

ČNB obnoví prodej části výnosů z devizových rezerv

Česká národní banka (ČNB) ve čtvrtek oznámila, že od ledna 2022 obnoví program odprodeje části výnosů z devizových rezerv. Jakékoliv detaily programu ČNB zatím neoznámila. V minulosti měla ČNB podobný program v letech 2004-2012 a ukončila ho před zavedením kurzového závazku. O možnosti znova prodávat část devizových rezerv poslední měsíc mluvila řada členů bankovní rady. Motivací pro tento krok je jednak zvýšit tlak na dlouhodobé pozvolné posilování kurzu koruny, které může v budoucnu tlumit inflační tlaky, a dále snaha o určitou normalizaci bilance centrální banky. Devizový trh přešel oznámení bez reakce.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.