Navigace

Komerční banka a ČEZ pomohly BCPP do zeleného teritoria

Finanční instituce na začátku nového týdne odmazaly část ztrát ze závěru toho předchozího. Jedinou výjimkou byla Moneta (-0,3 % d/d), která se naopak v pátek držela, když hlavním tématem je transakce PPF a ne sentiment v sektoru. Navíc titul v pátek představí svá čísla za 3Q21. Ostatní finanční tituly rostly, jmenovitě Komerční banka (+2,1 %), VIG (+1,1 %) a Erste Group (+0,4 %). Solidní zobchodované objemy si i nadále držel ČEZ (+1,5 %), který neudržel denní maxima z první poloviny dne.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.