Navigace

Je růst úrokových sazeb pro dluhopisové fondy negativní, nebo pozitivní?

Inflace v Česku v posledních měsících roste na dlouho nevídané úrovně a vše nasvědčuje tomu, že bude v prvním čtvrtletí příštího roku atakovat hranici 6 %. Česká národní banka zprvu nesměle, ale nyní již poměrně rozhodně navyšuje úrokovou sazbu, za kterou si u ní mohou ukládat koruny obchodní banky. To následně ovlivňuje a dále bude ovlivňovat tržní úrokové sazby v ekonomice. Porostou tedy hypoteční sazby, úroky ze spotřebitelských úvěrů a banky by také měly nabídnout klientům lepší úročení vkladových produktů.

Pro ceny dluhopisů (což jsou s úrokovými sazbami instrumenty přímo spjaté) z toho vyplývá jejich tržní přecenění, a to směrem dolů. Například nabízela-li mi dosud banka (pojištěný) termínovaný vklad za 1 %, tak dluhopis nesoucí úrok 2 % pro mě mohl být zajímavý. Zvedne-li ale nyní banka úročení vkladu na 2 %, tak si pravděpodobně dluhopis platící 2 % již nebudu chtít koupit a budu od něho požadovat vyšší výnos. Na trhu proto vznikne přetlak nabízených dluhopisů a jejich cena klesne tak, aby nabízely znovu atraktivní výnos, např. 3 %. Fondy investující do dluhopisů musí ze zákona oceňovat svá portfolia aktuálními cenami. Proto nyní, v prostředí rostoucích úroků, se kurzy dluhopisových fondů posunují spíše směrem dolů. Takže odpověď na otázku, kterou jsme si položili v titulku, je „negativní“.

Mnoho otázek na světě nabízí zdánlivě jednoduché řešení, které však při bližším pohybu není tak úplně jednoznačně správné. A tak je tomu i v tomto případě. Dluhopisové fondy, jejichž investice se nyní přecenily směrem dolů, nabízejí totiž do budoucna automaticky vyšší výnosový potenciál. Pomůžeme si opět jednoduchým příkladem: Držel-li fond původně dvouletý dluhopis s výnosem 2 %, tak očekávaný příjem fondu byl 2 + 2 % v obou letech, tj. 4 % celkem. Spadne-li jeho cena kvůli přecenění na trhu nyní o 2 %, tak po úrokové platbě 2 % celkově zrealizuji v prvním roce výnos 0 %. Ve druhém roce mě pak čeká opět úroková platba 2 % a navíc růst ceny o 2 % tak, aby při splatnosti dlužník vracel opět celou půjčenou částku. Celkově tedy 4 % ve druhém roce a za dobu investice stejně jako v prvním případě 4 %.

Čistá, i když pro náš případ trochu zjednodušená matematika. To samé, co jsme ukázali u dluhopisu, platí i pro dluhopisový fond. Krátkodobě tedy negativní vliv rostoucích úroků na fond bude kompenzován vyšší návratností v příštích letech. Navíc nové investice do portfolia dluhopisové fondy nyní pořizují za aktuálních, atraktivnějších podmínek. U dluhopisů tedy platí: Kdo si počká, ten se dočká.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.