Navigace

Výsledková sezóna může přinést nárůst akciových indexů

V tomto týdnu se investoři zaměří na další pokračování výsledkové sezóny za třetí kvartál a mohou dále rozplétat poslední informace ze zasedání amerického FOMC. Rozhodnutí o zahájení snižování programu QE bylo jedním z rizikových faktorů směrem k akciím. Trh však prozatím samotné rozhodnutí přešel relativně kladně hlavně díky výrazně opatrnému komentáři Powella o budoucnosti a akčnosti měnové politiky.

Pokud přetrvá názor, že Fed bude sice pokračovat v utlumování výrazně uvolněné měnové politiky, ale velmi obezřetně, tak lepší výsledková sezóna či celkově lepší vývoj celé ekonomiky budou podpůrným faktorem pro riziková aktiva. „Očekáváme, že spíše kladná nálada z posledního zasedání Fedu a pokračování výsledkové sezóny může přinést v příštím týdnu další posun výše u akciových indexů,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

ČEZ zveřejní své výsledky

Na domácí scéně bude pozornost upřena na úterní výsledky ČEZu. Ten by měl představit 11% meziroční růst EBITDA na 13,7 mld. Kč. Management upraví pravděpodobně výhled na čistý zisk o 1,5 mld. Kč nahoru o dopočet úroků za neoprávněně zaplacenou darovací daň z emisních povolenek. Sledovaným tématem bude jako obvykle cena předprodané elektřiny na následující roky.

„Cena elektřiny i futures kontraktů v průběhu reportovaného období vzrostla z úrovní kolem 75 eur až na 120 eur, dá se tedy očekávat, že průměrná zahedgovaná cena produkce na následující roky opět výrazně vzroste,“ konstatuje Milan Vaníček.

Makroekonomický výhled

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na středeční spotřebitelskou inflaci CPI za říjen (oček. 5,8 po 5,4 r/r) a páteční spotřebitelský sentiment dle univerzity v Michiganu na listopad (oček. 72,3 po 71,7 bodu m/m).

V Německu se soustředí na úterní indexy ZEW, které by měly oslabit jak v hodnocení současné situace, tak v očekáváních.

V Číně pozornost věnují obchodní bilanci za říjen, kde by měly exporty snížit dynamiku růstu (oček. 22,8 po 28,1 % r/r) a importy naopak zrychlit (oček. 26,2 po 17,6 % r/r).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.