Navigace

ČEZ se zajímá o akvizici výrobce solárních elektráren v Německu

Zpravodajský server Seznam Zprávy napsal, že podle informací na stránkách německého úřadu pro hospodářskou soutěž ČEZ požádal o schválení transakce, v rámci které by nabyl kontrolu nad skupinou Belectric Group. Ta se zaměřuje na solární elektrárny a skladování energie. Nyní je Belectric Group dceřinou společností skupiny RWE, která ji před 5 lety koupila za 100 mil. EUR. Samotný ČEZ se zatím k případné transakci nevyjádřil.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.