Navigace

Kofola: 3Q bude zatížené vyššími náklady, ale čekáme potvrzení výhledu

Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejní hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2021 zítra před otevřením trhu. Meziroční srovnání letošního 3. kvartálu ztěžuje fakt, že loňské léto bylo pro Kofolu mimořádně dobré a že šlo o nejsilnější kvartál v historii firmy. Růst tržeb tak čekáme již jen mírný, a to o 2 % r/r na 2,122 mld. Kč. Kvůli růstu cen cukrů, plastů a dalších položek však očekáváme pokles EBITDA marže o 2,5 proc. bodu na 24,3 % a pokles zisku EBITDA o 7,3 % r/r na 515,9 mil. Kč. To se pak odráží i v poklesu provozního zisku o 9,7 % r/r na 360,9 mil. Kč. Očekáváme i vyšší ztrátu na finanční úrovni, a čistý zisk po minoritách tak podle nás klesne o 14,4 % na 268,9 mil. Kč. Podotýkáme však, že i u čistého zisku jde o pokles z rekordní loňské úrovně ve 3Q.

Očekáváme, že management na konf. hovoru (zítra v 15:00) potvrdí cíl dosáhnout letos zisku EBITDA 1,08 – 1,15 mld. Kč (po 1,03 mld. loni). Zvýšení výhledu podle nás není možné kvůli nákladové inflaci. Zároveň by však poslední kvartál roku měl být letos lepší než loni vzhledem k tomu, že gastronomický segment byl letos minimálně do poloviny kvartálu otevřený. To naopak omezuje rizika nedodržení výhledu. Naším odhadem je zisk EBITDA 1,12 mld. Kč za celý rok. Výsledky a samotný výhled podle nás nepřinesou pro tržní cenu akcie výrazný impuls. Vnímáme nicméně riziko, že management Kofoly bude akcentovat rostoucí nejistotu ohledně vývoje zimní sezóny ve světle prudkého zhoršení epidemické situace v celé střední Evropě. To v kombinaci s rostoucími náklady do výroby může podle nás vyvolat na trhu mírnou korekci ceny.

 

mil. Kč

e3Q21 J&T

r/r

3Q20

Tržby

2 122,1

2,0 %

2 080,5

EBITDA

515,9

-7,3 %

556,7

EBITDA marže

24,3 %

-2,5 pr.b.

26,8 %

Provozní zisk

360,9

-9,7 %

399,8

Čistý zisk po minoritách

268,9

-14,4 %

314,2

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; čísla jsou upravená o jednorázové položky

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.