Navigace

Anna Pulkertová: NFT tu již zůstanou. Ale zda půjde o masovku, jisté není

Ptají se investoři na možnosti vsadit na NFT místo na klasické umění? A jakou roli mohou digitální originály hrát ve správě majetku? Na to i na další otázky spojené s investičním potenciálem digitálního umění odpovídá Anna Pulkertová z Art Servisu J&T Banky.

Jsou NFT již dostatečně etablovanou uměleckou formou, a je tedy pravděpodobné, že již přežijí první vlny zájmu?

I když počáteční bublina okolo NFT již částečně polevila, vypadá to, že se takzvané nifties stanou integrální součástí nejenom trhu s uměním. Předpokladem je, že se stále více lidí zapojí do tzv. metaversu, v rámci kterého si svou identitu budou vytvářet i prostřednictvím NFT a transakcemi na poli kryptoměn. Infrastruktura u těchto formátů se za poslední rok výrazně zdokonalila a vznikly v rámci ní nové platformy přizpůsobené právě tomuto typu transakcí. Tedy ano, NFT již nejspíš přežijí.

Zajímají se o NFT již vaši klienti v rámci Art Servisu?

Téma NFT rezonuje napříč společností a názory na ně se velmi různí. Zastánci kryptoměn jsou často i příznivci NFT a věří v jejich budoucnost, naopak lidé, kteří se ve světě blockchainu nepohybovali doteď, jsou i k NFT dost zdrženliví. Alternativní investice jsou určitě něčím, o co se zejména v posledních dvou covidových letech zajímá stále více i našich klientů. Z naší zkušenosti ale hledají spíše formu investice do materiálních výsledků umělecké tvorby či do finančních instrumentů, které investují do fyzického umění. Letošní Art & Finance Report, který vydává společnost Deloitte, však uvádí, že z celosvětového pohledu se zájem o tyto oblasti zvyšuje. Téměř 30 procent dotázaných wealth manažerů uvádí, že věří v blízké době ve vzestup klientského zájmu o frakční vlastnictví a tokenizaci umění a „collectibles“.

Které projekty ve světě NFT považujete za hodnotné? Ať už z uměleckého, nebo investičního hlediska.

NFT si zatím prochází podobnou fází jako kdysi třeba umění nových médií či net art. Mnoho děl, která v rámci této platformy vznikají, jsou zatím inspirovaná spíše fascinací danou technologií než jejím kreativním potenciálem. To věřím, že se do budoucna změní. Že začne vznikat stále více i skutečně kvalitních děl. Aktuálně ty nejzajímavější věci vznikají v rukách umělců, kteří tvoří kvalitní díla i ve své běžné umělecké činnosti a často jsou zvyklí pracovat i s novými technologiemi. Z pohledu investičního pak platí, že ti první, kteří se zde objeví a je jim věnovaná i dostatečná mediální pozornost, dosahují nejvyšších částek v rámci prodejů. Je tak pravděpodobné, že svou hodnotu v této oblasti do budoucna spíše zvýší, že by ji ztratili.

Zajímají NFT i Čechy?

V Česku začíná oblast NFT také rezonovat, ale zatím jen ve velmi omezené míře. Průkopníky jsou zde například Jan Kaláb či Jakub Nepraš. Rod Lobkowiczů nedávno rozvířil vody okolo NFT, když oslovil několik umělců, aby vytvořili NFT inspirované lobkowiczkými uměleckými sbírkami, které pak byly vydraženy v dobročinné aukci na podporu právě správy výše zmíněných sbírek. Nicméně, stejně jako v zahraničí, není NFT zatím součástí mainstreamového zájmu a je velkou otázkou, zda se jím někdy stane.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.