Erste Group: Valná hromada schválila dividendu 1 EUR na akcii | J&T Banka
Navigace

Erste Group: Valná hromada schválila dividendu 1 EUR na akcii

Včerejší valná hromada Erste Group schválila dividendu ve výši 1 EUR na akcii (2,5% hrubý dividendový výnos). Naposledy se budou akcie obchodovat s nárokem na tuto dividendu v pondělí 29. listopadu.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.