V hlavní roli centrální banky | J&T Banka
Navigace

V hlavní roli centrální banky

Poslední adventní týden bude ve znamení dalšího vyhodnocování zpráv z posledních zasedání centrálních bank. Především ukončování nákupů aktiv a plánované zvyšování sazeb v případě Fedu může vést k přehodnocování valuací u některých rizikových aktiv. Hlavně u těch, která nebudou slibovat dostatečný růst zisků, jenž by nahrazoval růst požadované míry návratnosti.

„Tento efekt může vést k celkově zvýšené volatilitě v posledních dnech letošního roku. Ta může být ještě umocněna zřejmě sníženým objemem odpovídajícím svátečnímu období. Jen připomínáme, že obchodní týden bude zkrácený o páteční svátek na většině trhů včetně USA či České republiky,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Moneta řeší akvizici AirBank

Moneta bude v pondělí (20. 12.) pořádat valnou hromadu, která rozhodne o formě financování pro akvizici AirBank. Případné zamítnutí aktuální nabídky ze strany PPF může způsobit krátkodobou volatilitu na titulu.

Čeká se další zvyšování sazeb

Ve středu bude mít poslední letošní zasedání i domácí ČNB. „Po posledních prohlášeních centrálních bankéřů očekáváme, že by mohlo dojít ke zvýšení sazeb o 75 bazických bodů na 3,5 %. Očekávání trhu je shodné,“ konstatuje Milan Vaníček.

Makroekonomický výhled

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na čtvrteční objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za listopad (oček. +2,0 po −0,4 % m/m) a spotřebitelský sentiment dle univerzity v Michiganu na prosinec (oček. beze změny 70,4 bodu m/m).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.