CTP: Nabídku na převzetí Deutsche Industrie přijalo 83 % akcionářů | J&T Banka
Navigace

CTP: Nabídku na převzetí Deutsche Industrie přijalo 83 % akcionářů

Developer logistických ploch CTP NV oznámil, že jeho nabídku na převzetí zatím přijalo 83,11 % akcionářů německé společnosti Deutsche Industrie. CTP nabídla převzetí v říjnu, a to buď za 17,12 EUR v hotovosti za každou akcii Deutsche Industrie, nebo za ekvivalent v podobě 1,25 nových akcií CTP. Nabídku CTP podpořil i management Deutsche Industrie, který zároveň během ledna oznámí stažení akcií společnosti z německé burzy. CTP chce skrze tuto akvizici vstoupit na německý logistický trh, na kterém měla doposud jen minimum aktivit.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.