Na trhu se projevují výsledky zvýšené inflace | J&T Banka
Navigace

Na trhu se projevují výsledky zvýšené inflace

Ani s koncem března se ústřední téma měnit nebude a zůstane jím konflikt na Ukrajině. „Nadále se domníváme, že je situace velmi náchylná na výrazné výkyvy, což bude odpovídat i dění na finančních trzích,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu. Zvýšená volatilita a nervozita budou přetrvávat i pro tento týden.

Vedle toho se na trhu začínají více projevovat výsledky zvýšené inflace, resp. tomu odpovídající reakce monetárních autorit. Zahájení období zvyšování úrokových sazeb v USA přináší růst výnosů již i na delších duracích, což se může negativně projevovat do oceňování firem. „I tento faktor se bude nepříznivě odrážet v ochotě investorů k nákupním objednávkám na riziková aktiva včetně akcií,“ dodává Milan Vaníček.  

Philip Morris ČR očekává pokles zisku 

Philip Morris ČR (PMČR) zveřejní své celoroční výsledky 29. 3. Očekává se, že nekonsolidovaný čistý zisk poklesne kvůli vlivu pandemie a přechodu kuřáků na bezdýmové (nižší marže) produkty meziročně o 4,9 % na 3,3 mld. Kč, tedy na akcii (EPS) ve výši 1 199 Kč. „Z toho odvozujeme naše očekávání na hrubou dividendu 1 200 Kč na akcii, tj. 7,1% hrubý dividendový výnos. Předpokládáme, že pokud čísla naplní naše očekávání, tak by nemělo dojít k výrazné tržní reakci,“ konstatuje Vaníček. 

Makroekonomický výhled

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na páteční data ISM průmyslu za březen (oček. beze změny 58,6 bodu m/m) a měsíční data z trhu práce za březen (oček. 475 po 678 tisících nových pracovních místech m/m). V Číně se soustředí na středeční data z PMI průmyslu za březen (oček. 50,0 po 50,2 bodu m/m) a PMI služeb za březen (oček. 50,6 po 51,6 bodu m/m).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.