J&T ARCH INVESTMENTS zhodnotil investorům majetek o 12 % | J&T Banka
Navigace

J&T ARCH INVESTMENTS zhodnotil investorům majetek o 12 %

Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS za rok téměř ztrojnásobil objem spravovaných aktiv na sumu 13,1 miliardy korun. Za uplynulý rok také zhodnotil vlastní kapitál připadající na jednu investiční akcii o 12,54 % v případě korunové třídy, hodnota jedné akcie tak ke konci roku činila 1,1601 Kč. V případě eurové třídy došlo ke zhodnocení o 12,29 % na hodnotu 1,1561 eur za jednu akcii. Mezikvartálně se pak fond zhodnotil cca o 3 %.

Největší transakce provedené fondem ve čtvrtém čtvrtletí se uskutečnily v prosinci. „Za zhruba 4,8 miliardy korun jsme dokoupili investorské investiční akcie fondu J&T ALLIANCE, čímž jsme navýšili naši nepřímou investici ve společnosti J&T CAPITAL PARTNERS. Investici jsme provedli v souladu s naší dlouhodobou strategií udržovat významnou pozici fondového kapitálu právě v investorských investičních akciích fondu J&T ALLIANCE,“ říká Adam Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group.

Investorské investiční akcie jsou strukturovány tak, že fondu poskytují částečnou ochranu před propadem hodnoty investice výměnnou za vzdání se výnosu převyšujícího 10 % p. a. (resp. 2,5 % za čtvrtletí).

Investice do J&T ALLIANCE dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí svého maximálního možného zhodnocení 2,5 %. Přecenění podílu v J&T CAPITAL PARTNERS k 31. 12. 2021 pak přineslo zvýšení poskytované ochrany ze strany držitele akcionářských investičních akcií až na úroveň přesahující 35 %.

„Stejně jako v průběhu třetího čtvrtletí očekáváme, že druhý akcionář fondu J&T ALLIANCE v souladu se statutem fondu převede část svých akcionářských investičních akcií do investorské třídy, tj. stejné, jakou držíme ve fondu, a tím sníží hodnotu ochrany opět na úroveň okolo 20 %. Podle nás je momentálně právě toto adekvátní hodnota odpovídající portfoliu fondu a dalším relevantním parametrům,“ konstatuje Adam Tomis.

Prodej Mall Group pokračuje podle plánu

V průběhu listopadu realizovala společnost J&T CAPITAL PARTNERS hned tři akvizice. V první z nich odkoupila podíl (44 %) ve společnosti EC Investments, která investuje do firem podnikajících v sektoru e-commerce a částečně též malo- a velkoobchodu. Mezi její investice patří mj. podíly v e-commerce skupině Mall Group a logistické firmě WEDO, cenovém srovnávači Heureka, internetovém prodejci potravin Košík.cz nebo společnosti FAST ČR, prodejci spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Společnost EC Investments oznámila, že proces prodeje jejích minoritních podílů ve společnostech Mall Group a WEDO úspěšně pokračuje. Ze strany polské e-commerce skupiny Allegro došlo ke splnění všech smluvních odkládacích podmínek (zejména k souhlasnému stanovisku antimonopolních úřadů), což představuje dosažení dalšího významného milníku k dokončení celé transakce. Skupina Allegro by rovněž měla v dohledné době oznámit, zda bude kupní cenu hradit v plné výši v hotovosti, nebo jestli využije smluvní možnost uhradit část kupní ceny za Mall Group a WEDO svými vlastními akciemi. „S ohledem na klesající cenu akcií Allegro v posledních měsících považujeme tuto možnost za poměrně pravděpodobnou. Očekáváme, že transakce bude vypořádána na počátku druhého kvartálu roku 2022,“ dodává Adam Tomis.

Další úspěšné akvizice

Další realizovanou akvizicí J&T CAPITAL PARTNERS byla investice do nepřímého 25% podílu ve společnosti SUPRATUC2020, společného podniku s přední španělskou maloobchodní skupinou Eroski, která v Katalánsku a na Baleárských ostrovech provozuje maloobchodní síť prodejen. Poslední provedenou investicí byla akvizice 44% podílu ve společnosti 1890s holdings, která vlastní 99,9% podíl ve fotbalovém klubu AC Sparta Praha a 26,98% podíl v anglickém fotbalovém klubu West Ham United.

Navýšení investice v řetězci Terno

V prosinci byl také navýšen na 95 % podíl ve fondu Sandberg Private Equity 2 Fund. Fond vlastní společnost Terno Real Estate (Terno), která na Slovensku provozuje síť maloobchodních prodejen. „Dokoupení podílu se nám podařilo realizovat za poměrně výhodných podmínek. Navíc v listopadu dokončená akvizice společnosti CBA Market přinese Ternu členství v nákupní alianci CBA, což pro společnost znamená vylepšení nákupních podmínek u poměrně širokého spektra produktů,“ popisuje Adam Tomis. Výše zmíněné efekty přispěly k robustnímu kvartálnímu zhodnocením ve výši 8,4 %.

Oblast developmentu se vyvíjí dle plánu

Hlavní aktivitou probíhající v portfoliu fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES je pokračující prodej logistických hal. Po prodeji všech hal v Nošovicích došlo ve čtvrtém kvartálu k prodeji dvou hal v Mošnově. Dle předpokladu budou poslední dvě haly dokončeny a prodány v průběhu druhého, resp. třetího čtvrtletí tohoto roku. Společnosti pak zůstane ještě opce na pozemky v Mošnově, které umožňují stavbu logistické haly o pronajímatelné ploše 97 500 metrů čtverečních s unikátní hrubou výškou až 18 metrů. Ostatní projekty z portfolia fondu, tj. zejména tři developerské projekty regionálních retailových center, se vyvíjejí podle plánu. Fond přispěl do výsledků fondu kvartálním zhodnocením 7,1 %.

Také fond J&T PROPERTY INCOME, který vlastní dva plně obsazené logistické areály na Pardubicku, se vyvíjel podle plánu a do portfolia za čtvrté čtvrtletí přispěl zhodnocením 1,75 %.

Velký skok pro sektor IT

Fond Sandberg Investment Fund II, který investuje do regionálních IT společností a v současnosti vlastní podíly ve společnostech Daktela a Titan freelancers, na konci roku poprvé přecenil své investice. Tím přispěl do portfolia skokovým zhodnocením ve výši 31,6 %.

Portfolio prizmatem ruské invaze na Ukrajinu

Žádná z přímých nebo nepřímých investic fondu není v tuto chvíli dotčena jakýmikoli sankcemi či postižena výpadkem tržeb, který by se sankcemi přímo souvisel.

Z pohledu možného budoucího zavádění dalších sankčních balíků či jiných geopolitických rizik by mohla být v rámci portfolia fondu potenciálně přímo zasažena společnost Energetický a průmyslový holding (EPH). EPH totiž mj. drží minoritní podíl ve společnosti Eustream, která je vlastníkem a provozovatelem slovenského tranzitního plynovodu. Ten je součástí jedné ze tří hlavních tras přivádějících ruský plyn do Evropy.

I v případě různých, z pohledu fondu negativních, scénářů vývoje nicméně podle portfolio manažerů existují důvody, které mají šanci jejich dopady podstatně zmírnit.

Prvním důvodem je složení portfolia skupiny EPH. „Domníváme se, že potenciální negativní efekty, které by souvisely např. se zastavením toku ruského plynu do Evropy, by do značné míry mohly být kompenzovány zvýšenou finanční výkonností zejména uhelných a nukleárních zdrojů. Investiční strategií skupiny v posledních několika letech byly totiž investice do konvenčních zdrojů zejména v západní Evropě. EPH tak dnes vlastní a provozuje velmi diverzifikované portfolio energetických aktiv. A to jak z pohledu jejich geografické lokace, tak z pohledu role v energetickém řetězci, a v případě výroby elektrické energie navíc i z pohledu závislosti na vstupních komoditách,“ vysvětluje Adam Tomis.

Druhým důvodem je podoba podílu v EPH, která je realizována skrze speciální třídu tzv. investorských investičních akcií fondu J&T ALLIANCE. Tyto akcie jsou strukturovány tak, že poskytují (výměnou za vzdání se části výnosu převyšující 10 % p. a.) částečnou ochranu proti propadu hodnoty.

„Ostatní investice fondu v tuto chvíli považujeme s ohledem na jejich geografickou lokaci v České republice, na Slovensku a v západní Evropě a sektorové zaměření za bezprostředně neohrožené ruskou válkou,“ dodává Adam Tomis.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.