Igor Kováč: Ekonomika se dost možná nachází ve zlomovém bodě | J&T Banka
Navigace

Igor Kováč: Ekonomika se dost možná nachází ve zlomovém bodě

Ekonomika vstoupila do nelehkých časů. Po zásahu koronavirové pandemie, která nejenom narušila její růst, ale také ukázala na zranitelnost dodavatelských systémů, se nacházíme v době vysoké inflace, drahých surovin a bohužel i válečného konfliktu na Ukrajině, který vše ještě více umocňuje. I přesto se J&T Bance podařilo uzavřít loňský rok s pozitivními čísly a skvělé výsledky zopakovat i v prvním kvartálu letošního roku. Jak se bance daří, co plánuje a jak nahlíží na aktuální situaci, jsme probírali s Igorem Kováčem, finančním ředitelem a členem představenstva J&T Banky.

Jaký byl pro banku minulý rok?

Po pandemii se vše rozběhlo a nám se podařilo uzavřít rok 2021 se skvělými výsledky. Bilanční suma překročila hranici 203 miliard korun a vlastní kapitál téměř 25 miliard. Rok jsme tak nejen díky relativnímu uklidnění situace, ale i kvůli pozitivnímu trendu na finančních trzích uzavřeli se ziskem 2,8 miliardy korun.Na skvělé výsledky se nám podařilo navázat i v prvním kvartálu, a to i přesto, že v jeho průběhu propukla válka a my se museli vypořádat s expozicemi na trzích, které tento konflikt postihl nejvíce.

Jak nahlížíte na současnou situaci na trhu?

Dalo by se to popsat dvěma slovy – nelehká doba. Křehká ekonomika po koronavirovém šoku a lehkém rozjezdu čelí nemalým problémům. Inflace v Česku přesahuje 14 procent a určitě ještě není na svém vrcholu, což znervózňuje nejen trh samotný, ale především investory. Je ale potřeba říct, že inflace není jen českým problémem, velmi podobný trend vidíme také na Slovensku, ve Španělsku nebo třeba v pobaltských zemích. Česká národní banka sice neustále zvyšuje sazby, čímž se snaží brzdit inflaci, ale je nutné si uvědomit, že vysoké sazby na jedné straně pomáhají stáhnout peníze z oběhu, ale na straně druhé negativně ovlivňují hodnotu aktiv a investic. Zároveň dochází k výraznému omezení poskytování úvěrů a půjček v českých korunách.

Očekávám však, že hodnota inflace se bude v druhé polovině roku snižovat, i tak dosáhne za rok 2022 dvouciferné hodnoty. Růst úrokových sazeb se v nejbližší době stabilizuje, a dokonce se nebojím tvrdit, že ve střednědobém horizontu bude postupně docházet k jejich poklesu. Jsme tedy dost možná ve zlomovém bodě, kdy se dá ještě zajistit zajímavý fixní výnos, který zejména u dlouhodobých vkladových a dluhopisových produktů překoná průměrnou inflaci za dané období.

Jak se zvýšení sazeb projevilo na vkladové bázi? Stále patří vklady k top bankovním produktům?

Češi patří stále ke konzervativním investorům, kteří odjakživa slyšeli na jistý úrok a bezpečí v podobě pojištění vkladu. Narůstající sazby samozřejmě podpořily růst úroků u těchto produktů, a je tedy logické, že se tím zvýšila pro určité investory jejich atraktivita. I přesto, že nejsme klasickou retailovou bankou, evidujeme i my značný příliv peněz na účty, ať už termínované, či běžné a spořicí. Meziročně tak vklady narostly o více než 14 miliard a ke konci prvního kvartálu dosáhly úrovně 161,4 miliardy korun.

Příliv vkladů znamená pro banku hledání investičních příležitostí. Jsou vůbec? Je komu půjčovat?

Musím říct, že prozatím máme poptávku po úvěrovém financování a nevypadá to, že by zájem ze strany firem nějak opadal. Významnou změnou je však logický pokles poptávky po korunovém financování a zvýšený zájem o úvěry v eurech či dolarech. V bance už totiž několik let budujeme infrastrukturu, která financuje projekty nejen na území Česko-Slovenska, ale podporuje také vstup našich klientů i na evropské či americké trhy. V úvěrovém portfoliu nám tak roste podíl úvěrů z jurisdikcí jako Německo, Rakousko, Velká Británie či USA.

vysledky.jpg

Je ze strany firem také zájem o dluhopisové financování?

Covidové roky moc dluhopisovým emisím nepřály, přece jen na trhu panovala nejistota, proto nás potěšilo, že se trajektorie poptávky po realizaci nových emisí korporátních dluhopisů loni otočila. I když jsme zdaleka nedosáhly takové úrovně jako v letech předchozích, vydali jsme za minulý rok 14 emisí s celkovým upsaným objemem přes 15 miliard. I letošní rok zatím ukazuje, že zájem o dluhopisové financování je, i když bude velmi těžké v této volatilní době najít správný průnik poptávky a nabídkou.

Jak to myslíte?

Investoři v honbě za překonáním inflace za každou cenu moc hledí na výši úroku, tedy hraje pro ně vysokou roli momentální výnos. Málokdo si ale uvědomuje, že inflace v takové výši jako je nyní, tu pravděpodobné nebude pět let, kdy je nejčastější maturita dluhopisů, a tedy že výnos 7 procent ročně je a bude v budoucnu zajímavý. Očekávat výnosy na dluhopisech ve dvouciferných číslech je nereálné, firmám by se takové financování nevyplácelo. Investoři by možná měli přijmout fakt, že neexistuje aktivum, které by takto vysokou inflaci porazilo. V tuto chvíli je potřeba se zaměřit zejména na to, jak limitovat krátkodobou ztrátu a vytvořit si dobrou pozici pro to, aby na tom šlo profitovat v budoucnu, až dojde k poklesu inflace.

J&T na dluhopisovém trhu výrazně působí, jak se daří dluhopisům, které jste vydávali?

Stejně tak jako u úvěrů i zde sledujeme, jak se projektům daří. A jsem velmi rád, že všechny performují. Bohužel jedna expozice je přímo poznamenaná válkou na Ukrajině, ale i zde věříme, že není vše ztraceno. Máme stále víru v partnera, kterému jsme dluhopisy vydávaly, a pokud už nedojde k nějakým novým zásadním bojům v Kyjevě, přečkají nemovitosti tuto šílenou dobu a přijde ještě jejich čas. Otázkou zůstává, kdy válka skončí a jak dopadne, to vše bohužel ovlivňuje tuto emisi.

Když už jsme se dotkli dluhopisů, jak se dařilo fondům?

I v tomto turbulentním období potvrdily naše fondy své kvality a nezastupitelné místo v portfoliích investorů. Objem majetku ve správě J&T Investiční společnosti se za poslední rok dostal na úroveň téměř 47 miliard korun. Určitě chceme svou pozici v oblasti kolektivního financování posilovat, i proto jsme otevřeli samostatnou investiční společnost na Slovensku a plánujeme nabídnout nejen nové investiční fondy, ale také hledáme možnosti, jak fondové struktury využít pro správu rodinného majetku.

A bavíme-li se o rodině, musím zmínit naši vlajkovou loď J&T ARCH INVESTMENTS. Fond kvalifikovaných investorů, který kopíruje portfolio majitelů a širší rodiny J&T. Loni vstoupil na pražskou burzu a od té doby se řadí k nejlikvidnějším titulům. Jen od června, kdy na burzu vstoupil, se ho zobchodovalo za 6 miliard korun. Investoři o něj mají zájem, a to mě hodně těší. Je vidět, že podíl dlouhodobého zhodnocování majetku v portfoliích investorů roste.

Když už zmiňujete válku na Ukrajině, jak postupujete s opouštěním ruského trhu, které jste oznamovali krátce po zahájení válečného konfliktu?

Naše působení v Rusku jsme začali utlumovat ještě před vypuknutím válečného konfliktu. Vnímali jsme sice velikost a příležitosti ruského trhu, zároveň nás ale rostoucí právní, politická a ekonomická rizika přiměla naši čistou expozici na Rusko zredukovat na de facto nemateriální úroveň. I když momentálně není ruské prostředí k zahraničním investorům příliš přátelské, věřím, že v nejbližších měsících najdeme možnost transparentního exitu. Usilovně na tom pracujeme.

Co plánujete pro letošní rok?

Stále pracujeme na vylepšení digitálních kanálů pro zpříjemnění obsluhy a komunikace. Nicméně pořád chceme zůstat „lidskou“ bankou. Právě pandemie a nyní těžká doba ukazuje, jak důležité je mít bankéře, osobní přístup a možnost konzultovat. Privátní bankovnictví a investice se bez poradenství nedají dělat. Abychom mohli klienty lépe provést tímto náročným obdobím, zavedeme investiční poradenství, což nám umožní lépe nastavit portfolia investorů. Ta jsou dle našich dosavadních zkušeností spíše vychýlena od ideálního rozložení směrem ke krátkodobým, cenově nepružným aktivům.

Po zralé úvaze jsme se také rozhodli rozšířit působení na další trh. V průběhu roku tak chceme dokončit přípravy na otevření zahraniční pobočky, která bude připravena od začátku roku 2023 nabízet naše vkladové produkty. Cílem tohoto kroku je především diverzifikace vkladové báze a rozšíření přístupu k eurovým zdrojům.

Letošní rok ale nebude jen o byznyse. I nadále budeme partnerem řady sportovních a kulturních akcí, protože víme, že tyto oblasti pandemie v minulých letech významně zasáhla a peníze od partnerů často rozhodují o tom, zda se daná akce bude moci vůbec uskutečnit. Pokračovat budeme také v podpoře současného umění. V duchu noblesse oblige, tedy přesvědčení, že vznešenost zavazuje, totiž už mnoho let podporujeme projekty, které kultivují, inspirují, ozvláštňují a obohacují zdejší kulturní prostředí.

Igor Kováč

Od počátku své profesní kariéry se pohybuje ve finanční sféře, v oblasti bankovnictví od roku 2000, kdy nastoupil do HypoVereinsbank Slovakia na pozici Senior Controller. V letech 2002 až 2008 působil ve Volksbank Slovensko na pozici ředitele ekonomického odboru. V J&T Bance působí od roku 2008 na pozici finančního ředitele.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.