Nevyhlašujme předčasně vítěze a poražené. S inflací jsme teprve na začátku | J&T Banka
Navigace

Nevyhlašujme předčasně vítěze a poražené. S inflací jsme teprve na začátku

Vysoká míra inflace, která dopadá na kupní sílu drtivé většiny lidí, vedla v poslední době k přirozené tendenci porovnávat země podle vzestupu cen. Má-li Česká republika vyšší inflaci než průměr eurozóny, znamená to, že by s eurem měla inflaci nižší? Nebo euro nehraje roli, protože v eurozóně jsou i státy jako Estonsko, kde inflace dosahuje 20 %?

V této aktuální debatě zatím chybí časový nadhled. V evropské i americké ekonomice se totiž rozjela inflace v takové intenzitě, že boj a život s ní je spíše na roky než na měsíce. Nyní nejsme ani dvanáct měsíců od momentu, kdy začala inflace u nás i v zahraničí povážlivě růst a kdy se objevily první kroky měnové politiky na její zkrocení. Historie ukazuje, že vyhlašovat nyní vítěze a poražené podle měsíčních dat o inflaci je zcela předčasné.

Když se na začátku 70. let rodil v západním světě obří inflační problém, rozdíly mezi zeměmi nenaznačovaly nic o tom, jak se jim nakonec podaří s inflací bojovat. Západní Německo mělo již v roce 1972 zvýšenou inflaci 5 %, což bylo stejné tempo jako v Itálii a vyšší než ve Spojených státech. Následující rok přinesl první ropný šok a inflace, už tak na vzestupu, dostala napříč zeměmi další impulz. Až rok po tomto šoku, v roce 1974, německá centrální banka Bundesbank učinila historické rozhodnutí, které odlišilo Německo od ostatních zemí. Rozhodla, že bude každý rok omezovat růst objemu peněz v ekonomice, čímž zvýší úrokové sazby na trhu a docílí tím měnové restrikce. Žádná podobně významná centrální banka ji v tomto nenásledovala.

V dalších letech se ukázalo, jak významné rozhodnutí to bylo. Zatímco průměrná inflace v Německu za období 1975–1982 činila 4,6 % ročně, v USA to bylo 8,8, ve Francii 11,2 a v Itálii hrozivých 16,8 %. Inflace měla přirozeně ve všech zemích výkyvy a ani Bundesbance se nedařilo každý rok naplnit svůj cíl. Ale klíčový byl dlouhodobý výsledek. Ten koneckonců určuje, jak moc se lidem znehodnocují úspory na důchod či jak dobře mohou podnikatelé odhadovat ceny a plánovat investice.

Vítěze a poražené 70. let bychom nepoznali podle měsíčních dat o inflaci z roků 1972 či 1973. Ale při pohledu na celou dekádu je již vidíme zřetelně. V nynějším návalu inflačních dat si možná nechceme připustit, že můžeme být teprve na začátku. Ve zpětné perspektivě nebude podstatné, o kolik procent se lišily míry inflace v červnu 2022, ale jak se té které centrální bance podařilo zvládnout inflaci v horizontu pěti či deseti let. V takovém období se totiž již méně projevují regionální rozdíly či krátkodobé zásahy do regulovaných cen a naopak naplno se projevuje nastavení měnové politiky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.