IPO M&T 1997: Upsáno 35 % firmy, celkově naceněna na 384 mi. Kč | J&T Banka
Navigace

IPO M&T 1997: Upsáno 35 % firmy, celkově naceněna na 384 mi. Kč

Společnost M&T 1997, která je českým výrobcem dveřních klik a kování, včera dokončila úpis akcií novým investorům. Ve veřejné části úpisu se prodalo 1140 akcií firmy za cenu 30 000 Kč/ks, tj. uprostřed původně nabízeného cenového pásma. Výnos tak činil 43,2 mil. Kč a úpis ocenil celou společnost na 384 mil. Kč. Společnost uvádí, že násobek této tržní kapitalizace vůči zisku firmy (P/E) je 12,7. Paralelně s veřejnou nabídkou probíhal i neveřejný úpis a v obou částech dohromady se upsalo 35 % firmy za 119,2 mil. Kč. Prodávajícím podílu je majoritní vlastník Ivo Ulich. Akcie společnosti se začnou na trhu Start pražské burzy obchodovat 27.6., a to pod tickerem KLIKY.PR.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.