Colt CZ: Nejvyšší soud USA zrušil regulaci nošení zbraní ve státě New York | J&T Banka
Navigace

Colt CZ: Nejvyšší soud USA zrušil regulaci nošení zbraní ve státě New York

Nejvyšší soud USA včera zrušil zákon státu New York, který vyžadoval k nošení ruční zbraně na veřejnosti prokázání „speciální potřeby k sebeobraně“. Podle soudu tento zákon porušoval 2. dodatek Ústavy USA, který zaručuje právo na nošení zbraně. Jde o zásadní a precedenční rozhodnutí, které se potenciálně může dotknout obdobných zákonů v dalších 7 státech USA včetně nejlidnatější Kalifornie. Rozhodnutí soudu konkrétně znamená přesun důkazního břemene. Místo aby žadatel o povolení prokazoval speciální potřebu k nošení zbraně, stát musí povolení vydat, pokud neprokáže, že žadatel ze závažných důvodů nesmí zbraň nosit. Občané státu New York tak budou podstatně snáz získávat povolení k nošení zbraně na veřejnosti, což může mít pozitivní efekt na prodeje ručních zbraní. Colt CZ realizoval v 1Q22 na trhu v USA 61 % celkových tržeb. New York je 4. největším státem USA s populací 20 milionů.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.